Vilkår

Generelle betingelser

Nærværende betingelser gælder kun ved køb online.
Betingelserne er gældende fra 1. Juni 2016

1.1 Hvem kan benytte Online Bestilling?

1.1.1 Privatkunder
Bestillingsmodulet kan benyttes af privatkunder med en olietank på under 6000 liter. Derudover skal du være over 18 år og kreditværdig jf. pkt. 1.1.3.

1.1.2 Erhvervskunder
Erhvervskunder henvises til ErhvervsNet på erhverv.yx.dk

1.1.3 Kreditvurdering
YX kreditvurderer alle nye kundeforhold ved indhentelse af en kreditoplysning fra RKI Kreditinformation samt Debitorregistret. Navne og adresseoplysninger kontrolleres op imod CPR registret.

YX forbeholder sig ret til at afvise en olieordre på kreditkøb eller kræve forudbetaling før levering, såfremt en kunde eller en person på dennes bopæl, står registreret i RKI eller Debitorregistret, eller på baggrund af en samlet kreditvurdering.

1.2 Produkter

Denne løsning tilbyder køb af følgende produkt:

(Bemærk: Alle fyringsolier indeholder farvestof jf. gældende dansk lovgivning)

1.2.1 Fyringsolie De Luxe
Fyringsolie De Luxe er en olie med lavt svolvindhold, hvor der er tilsat et additiv. Det betyder, at soddannelsen reduceres og man opnår derved en optimal olieforbrænding. Fyringsolie De Luxe forurener også mindre end almindelig fyringsolie. Endvidere renholder olien dysen og beskytter oliesystemet mod korrosion og forlænger dermed levetiden på dit oliefyr.

Fyringsolie De Luxe er frostsikret ned til – 20 grader.

1.3 Pris

Fyringsolie handles til prisen på bestillingsdagen for nye kunder og eksisterende kunder. Alle priser og rabatter på online oliebestilling er angivet i danske kroner og er inkl. moms og afgifter.

1.4 Rabat

Ved online bestilling kan du blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end listeprisen. YX kan til enhver tid ændre rabatsatsen eller den specielle pris. Du vil dog altid være berettiget til den rabat eller pris, du har opnået på din bestillingsbekræftelse.

1.4.1 Eksisterende rabataftaler
Online rabat kan ikke kombineres med andre rabataftaler.

1.5 Betalingsformer

Du kan frit vælge mellem de forskellige betalingsmetoder. Såfremt du i forvejen betaler via Forbrugsforeningen, PBS eller Varmekonto, men ønsker at betale på anden vis, skal du kontakte Kundecentret på 7010 9999 for at få ændret betalingsbetingelserne.

1.5.1 Girokort / Indbetalingskort
Ved betaling vil du modtage et girokort / indbetalingskort med posten efter levering. Betalingsbetingelsen vil være leveringsdato + 10 dage.

1.5.2 Varmekonto
Betaling via Varmekonto forudsætter, at du allerede har oprettet en Varmekonto hos YX. Leveringen vil herefter blive fordelt på din Varmekonto.

1.5.3 Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS)
Hvis du i forvejen er kunde hos YX og er tilmeldt Betalingsservice, vil din levering automatisk blive betalt via Betalingsservice. Ønsker du at afmelde dette, bedes du kontakte Kundecentret på 7010 9999. Er du ikke allerede tilmeldt Betalingsservice og ønsker at blive det, bedes du kontakte Kundecentret på 7010 9999. Ved betaling via PBS er din betalingsbetingelse typisk leveringsdato + 15 dage. Dette kan dog variere i forhold til, hvornår leveringen falder, og hvornår vi sender oplysninger til PBS.

1.5.4 Online betaling med kort
Hos YX kan du betale med Dankort eller Visa/Dankort. Ved betaling med et af disse kort, vil betalingsforløbet se således ud:
1. Ved ordreafgivelse reserveres beløbet + 10%.
2. Ved levering bliver din ordre faktureret og beløbet hævet på dit kort.
3. Efterfølgende vil du modtage en faktura med posten.
YX forbeholder sig ret til at reservere ordrebeløbet + 10%. Det sker for at undgå at skulle udskrive et girokort i tilfælde af, at det fakturerede beløb er større end ordrebeløbet. Denne situation kan opstå, hvis du har valgt at få fyldt tanken op.

I øvrigt henvises til kortudsteders betingelser.

1.5.5 Forbrugsforeningen
Hvis du i forvejen betaler via Forbrugsforeningen, er dennes betalingsbetingelse valgt som standard. Ønsker du at ændre dette, skal du kontakte Kundecentret på 7010 9999.

1.5.6 Betalingssikkerhed
Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Vi har sikret, at ingen andre end du kan læse dine data. De hemmeligholdes ved hjælp af kryptering. Teknologien bag den sikre forbindelse hedder SSL (Secure Socket Layer), som er en accepteret standard. Derudover har YX et certifikat fra Verisign – dette sikrer dig, at det er YX du kommunikerer med.
Der gemmes ikke informationer fra YX på din computer efter din bestilling er gennemført. Det er derfor heller ikke muligt at bladre tilbage til informationer, som du tidligere har kigget på.

Alle data, der bliver sendt mellem din computer og YX, bliver hemmeligholdt og beskyttet ved hjælp af kryptering. Den benyttede teknologi er SSL (Secure Socket Layer).

Den computer vi bruger, er sikret efter vores høje krav til datasikkerhed. De fortrolige kontooplysninger ligger ikke på web-serveren, men er sikret i YXs interne systemer.

Din adgangskode til online oliebestilling er personlig og må ikke videregives til andre. Hvis du får mistanke om, at andre har fået kendskab til din adgangskode, kan du ændre din adgangskode online eller ved at kontakte Kundecentret på 7010 9999.

1.6 Leveringsbetingelser

1.6.1 Hvornår er olien leveret
Olien betragtes som leveret, så snart den er påfyldt kundens olietank.

1.6.2 Hvor leveres
Der leveres i hele Danmark på alle brofaste øer samt Bornholm.

1.6.3 Lovkrav
For at levering kan finde sted, skal alle lovkrav, jf. olietankbekendtgørelsen være opfyldt. Det vil bl.a. sige, at alle overjordiske tanke skal være forsynet med en tankalarm.

1.6.4 Leveringstid
Ved online bestilling er leveringstiden inden for 3 hverdage. Der leveres som hovedregel ikke olie i weekenden og på helligdage. Levering kan dog godt forekomme i weekender og på helligdage i travle perioder, ligesom der også kan forekomme leveringer om aftenen.

Det er ikke muligt at aftale fast dag eller tidspunkt for leveringen. Ved levering til ikke-brofaste øer, bør du kontakte YX omkring leveringstid, da den af systemet foreslået leveringstid ikke
altid vil holde stik.

1.6.5 Manglende levering
Hvis den bestilte fyringsolie ikke er leveret inden for 3 hverdage, bedes du kontakte Kundecentret på 7010 9999.

1.6.6 Tørløb / Hasteleveringer
Ved tørløb eller hasteleveringer skal Kundecentret kontaktes. Dette kan ske døgnet rundt på 7010 9999. Det er ikke muligt at benytte online oliebestilling til tørløb og hasteleveringer.

1.6.7 Automatisk Levering
Såfremt der leveres automatisk, efter graddagssystemet, på adressen, kan online oliebestilling ikke benyttes. Hvis du ønsker at ændre på dette forhold, bedes du kontakte Kundecentret på 7010 9999. Hvis du har automatisk levering og er løbet tør, skal du kontakte Kundecentret pr. telefon.

1.6.8 Leveringsomkostninger
Din ordre pålægges ikke leveringsgebyr såfremt der leveres over 700 liter. Leveres der under 700 liter er leveringsgebyret kr. 200,00 inkl. moms.

1.6.9 Ændring af ordre
Det er ikke muligt at ændre i en afsluttet online oliebestilling. Ønsker du at annullere din online oliebestilling skal du hurtigst muligt kontakte kundecentret på 7010 9999. Vær opmærksom at kundecentret kan slette din ordre og du kan derved lave en ny bestilling på nettet. Ønsker du derimod at få leveret olien tidligere f.eks. på grund af tørløb, frafalder den opnåede rabat fra online oliebestillingen.

1.6.10 Fortrydelsesret – før olien er leveret
Såfremt olien endnu ikke er leveret, kan du kontakte Kundecentret på 7010 9999 og få ordren annulleret.

1.6.11 Fortrydelsesret – efter olien er leveret
Som forbruger har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 17. Ved levering af olie forringes værdien af olien imidlertid væsentligt, når den pumpes ind i din olietank. Det er derfor ikke muligt for dig at levere olien tilbage i væsentlig samme stand og mængde, som den var ved leveringen, og fortrydelsesretten bortfalder derfor, så snart olien er leveret. Ønsker du at fortryde dit køb inden leveringen skal du straks kontakte os på telefon nr. 7010 9999.

1.6.12 Reklamationsret
Du har ret til at reklamere over det leverede. Hvis du har noget at reklamere over, skal du kontakte YX Danmark A/S på tlf. 7010 9999 eller 
yx@yx.dk. Er du forbruger har du 24 måneders reklamationsret.

1.7 Personlige oplysninger

Ifølge persondataloven har du ret til at blive informeret om behandlingen af personoplysninger om dig. YX Danmark A/S er ansvarlig for de oplysninger du afgiver når du bestiller olie via www.fyringsolie.dk.

YX opbevarer dine personlige oplysninger, såfremt et kundeforhold indledes. De oplysninger, vi opbevarer, er: Navn, fødselsdato, samt kontaktinformationer, herunder adresse, telefonnummer og e-mail-adresse. Endvidere opbevares oplysninger, der relaterer sig til din olietank og dit oliefyr.

De indsamlede oplysninger benyttes til levering af vore produkter, kreditvurdering, regningsfremsendelse og evt. inkasso, samt fremsendelse af markedsføringsmateriale hvis dette er aftalt.
Det er kun YX Danmark A/S der har adgang til dine personlige oplysninger og de vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Du har ret til ved forespørgsel at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, ufuldstændige eller irrelevante har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis du ønsker indsigt i de personoplysninger vi har registreret om dig, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os på adressen YX, Buddingevej 195, 2860 Søborg, via yx@yx.dk eller på telefon 7010 9999.

1.8 Kontrakten 

1.8.1 Bestillingsbekræftelse
Vi opbevarer ikke oplysningerne om din ordre på en måde, så du senere kan rekvirere en kopi af din bestillingsbekræftelse.
Husk derfor at gemme den, som du modtager pr. e-mail, umiddelbart efter at aftalen er indgået.

1.8.2 Sprog
Alle kontrakter indgås på dansk.

1.9 Klage

Hvis du vil klager over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice på telefon 70 10 99 99 eller på mail yx@yx.dk.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning kan du indgive en klage til forbrugerklagenævnet med brev eller online via www.forbrug.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Att.: Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5000
Mail: kfst@kfst.dk
Web: www.forbrug.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2.0 Kontaktoplysninger

YX Danmark A/S
Buddingevej 195
2860 Søborg

Kundecenter: 7010 9999
Hovednummer: 3947 8100
E-mail: yx@yx.dk
Web: www.yx.dk
CVR: 33 80 79 10

Privatlivspolitik

Sikkerhed og ansvarlighed

YX benytter ikke de indsamlede data på andre måder end hvad der fremgår af nedenstående retningslinier. Oplysningerne opbevares i fem år.

Vi sender ingen uopfordrede e-mails ud fra oplysningerne.

Dataansvarlig

YX Danmark A/S, Buddingevej 195, telefonnummer 39478100, 2860 Søborg, CVR 33807910, er ansvarlig for de oplysninger du afgiver til YX, når du bestiller olie via www.fyringsolie.dk.

Kontakt via kontaktformular

Når du kontakter os via formularen, registrerer vi kun de oplysninger, du selv har indtastet, dvs. navn, mailadresse, telefonnummer og postnummer.
Kun medarbejdere hos YX – hovedsageligt vores kundecenter – har adgang til disse oplysninger.

Sikkerhed

Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Vi har sikret, at ingen andre end du kan læse dine data. De hemmeligholdes ved hjælp af kryptering. Teknologien bag den sikre forbindelse hedder SSL (Secure Socket Layer), som er en accepteret standard.
Derudover har YX et certificat fra Verisign – dette sikrer dig, at det er YX, du kommunikerer med.

Der gemmes ikke informationer fra YX på din computer efter, at din bestilling er gennemført. Det er derfor heller ikke muligt at bladre tilbage til informationer, som du tidligere har kigget på.

Alle data, der bliver sendt mellem din computer og YX, bliver hemmeligholdt og beskyttet ved hjælp af kryptering. Den benyttede teknologi er SSL (Secure Socket Layer).

Den computer, vi bruger, er sikret efter vores høje krav til datasikkerhed. De fortrolige kontooplysninger ligger ikke på web-serveren, men er sikret i YXs interne systemer.

Din adgangskode til online oliebestilling er personlig og må ikke videregives til andre.
Hvis du får mistanke om, at andre har fået kendskab til din adgangskode, kan du ændre din adgangskode online eller ved at kontakte Kundecentret på 7010 9999.

Formål med indsamling af data

De indsamlede oplysninger benyttes til levering af vore produkter, kreditvurdering, regningsfremsendelse of evt. inkasso, samt fremsendelse af markedsføringsmateriale hvis dette er aftalt.
Det er kun YX Danmark A/S der har adgang til dine personlige oplysninger og de vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Du har ret til ved forespørgsel at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, ufuldstændige eller irrelevante har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis du vil ønsker indsigt i de personoplysninger vi har registreret om dig, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os på adressen YX, Buddingevej 195, 2860 Søborg, via yx@yx.dk eller på telefon 3947 8100.

Cookies

Læs vores cookie politik her

Log filer

Vi registrerer din IP-adresse, som er en slags cpr.nr. for computeren, i vores database udelukkende i forbindelse med et eventuelt misbrug. IP-adressen indeholder ingen personidentificerbare oplysninger.

Statistikker

Vi fører kun statistikker i summarisk form for at kunne sikre bedst mulig service for vore kunder.

Webstatistik
Vi bruger en webstatistik på www.fyringsolie.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Statistikken udarbejdes vha. Google Analytics. Webstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere www.fyringsolie.dk .

Links

Fyringsolie.dk indeholder flere links. Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlig for administration og behandling af personoplysninger på de sider, vi linker til.
Vi opfordrer dig derfor til altid at læse det pågældende sites politik for behandling af personoplysninger.

Lad os tale sammen

Ring til os - åbent hele døgnet

70 10 99 99

Dagens internetpris

700 l fyringsolie inkl. levering.

Kun kr.
6.821,50
BESTIL FYRINGSOLIE