Forsikring

Hvis der sker et olieudslip fra din olietank, kan myndighederne kræve, at du skal betale op til 2 mio. kr. for rensning af jorden. Denne regel gælder for tanke under 6000 liter, og hvis minimum halvdelen af det areal, den bruges til at opvarme, benyttes til beboelse. Derfor skal du have en forsikring, hvis uheldet skulle være ude.

I 2000 oprettede olieselskaberne i Danmark sammen med Topdanmark Forsikring A/S en forsikring til dækning af oliekunders forsikringsforpligtelse i henhold til Lov om forurenet jord – vel at mærke uden at kunden skal betale for forsikringsdækning.

Som privat oliekunde hos Uno-X er du og dine forpligtelser i henhold til loven automatisk dækket af forsikringen, medmindre du vælger at frasige dig den automatiske forsikringsdækning.

Dækning

Forsikringen dækker, hvis:

– forureningen ikke stammer fra ulovlige installationer
– forureningen ikke skyldes ulovlig levering af fyringsolie
– forureningen ikke har været kendt før 1. marts 2000
– du har modtaget olieleverancer fra et olieselskab, der er omfattet af ordningen
– forureningen ikke skyldes forsætlige handlinger
– fyringsanlægget har været i brug efter 1. marts 2000, og er fortsat i brug

Få mere at vide

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have vilkårene for olietanksforsikringen tilsendt, bedes du henvende dig til:

Topdanmark Forsikring A/S
Industri & Sø
Borupvang 4
2750 Ballerup
Tlf.: 44 68 33 11