Info om olietanke

Ved du, hvornår din olietank skal udskiftes? Ved du, hvad det vil sige at sløjfe en olietank? Hvis du hverken kan besvare første eller andet spørgsmål, bør du læse videre. Det kan nemlig blive en dyr omgang, hvis man ikke har kendskab til reglerne vedrørende olietanke, og noget går galt.

Vi vil i de kommende afsnit give informationer om en række vigtige forhold vedrørende olietanke, blandt andet hvornår ens olietank skal udskiftes. Vær opmærksom på, at de regler, som vi nævner i de kommende afsnit, gælder for olietanke under 6000 liter.

Hvornår bliver ens olietank for gammel?

Der er lavet miljøregler, hvori det står beskrevet, hvornår en olietank anses som værende for gammel, og derfor skal udskiftes. Disse miljøregler er lavet med henblik på at sikre, at jord og grundvand ikke bliver forurenet med fyringsolie grundet udslip fra en gammel og slidt olietank.

Hvis man er så uheldig, at man oplever et oliespild fra sin olietank, og denne er for gammel, så er man ikke forsikringsdækket, hvorfor man selv hæfter for samtlige udgifter, og det kan blive en rigtig dyr fornøjelse.

I langt de fleste tilfælde kan man se fabrikationsåret for sin olietank på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Hvis man har tankattesten til sin olietank, fremgår fabrikationsåret også på denne attest. Det er også muligt at sende en forespørgsel til sin kommune angående alderen på ens olietank, da ens kommune ofte vil have denne information.

Hvis ikke det er muligt at afgøre alderen på sin olietank, skal denne sløjfes. Vi beskriver i et senere afsnit, hvad dette præcist indebærer.

Herunder kan du se en model over, hvilke aldersgrænser der er gældende for forskellige typer af olietanke:

Der er en række yderligere centrale informationer om nedgravede og overjordiske olietanke, som vi mener, er nyttige for dig. Ligeledes er der en række yderligere regler, du bør have kendskab til. Med henblik på at gøre formidlingen af disse informationer og regler så overskuelig som muligt oplistes informationerne og reglerne i punktform herunder:

Nedgravede olietanke

  • Nedgravede olietanke skal altid være typegodkendte eller specifikt godkendte af kommunen
  • Fabrikationsår og typegodkendelsesnummer findes på tankattesten og mærkeskiltet. Typegodkendelsesnummeret vil ofte være 5-6 cifre med et ‘G’ foran. Ender typegodkendelsesnummeret på “0”, er tanken ikke indvendigt korrosionsbeskyttet
  • Hvis en nedgravet ståltank er typegodkendt eller specifikt godkendt af kommunen, er den belagt udvendigt med glasfiberarmeret polyester
  • Hvis en nedgravet plasttank er typegodkendt, er den fabrikeret af polyethylen, glasfiberarmeret polyester eller polyethylen med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester
  • Alle kugleformede plasttanke, der er blevet fremstillet af AJVAPLAST A/S, er ulovlige – også selvom disse olietanke måtte være typegodkendte

Overjordiske olietanke

  • Alle overjordiske olietanke, som er produceret efter 1999, skal være typegodkendte
  • Man kan finde oplysninger om fabrikationsåret for overjordiske tanke, der er opstillet udendørs, og som er produceret i 1999 eller tidligere, på tankattesten. Typisk vil dette også gælde for overjordiske tanke, der er opstillet indendørs, men da det ikke har været et decideret krav for indendørs tanke, at fabrikationsåret skal fremgå på tankattesten, er der ingen garanti for, at dette er tilfældet

Sådan sløjfes olietanke

Som du kunne læse i et af de forrige afsnit, så skal en olietank sløjfes, såfremt det ikke er muligt at fastsætte dens alder, men hvad vil det egentlig sige at sløjfe en olietank? Det gør vi dig klogere på i dette afsnit.

Man sløjfer olietanke, når disse tages varigt ud af brug. Når en olietank sløjfes, tømmes den for restindhold. Herefter fjerner man tanken fra det område, som den har befundet sig på, da den blev brugt. Der findes dog også eksempler på, at man lader olietanken stå. Hvis man lader tanken blive stående, bliver påfyldningsstudsen og udluftningsrøret afmonteret, og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at påfylde fyringsolie på den.

Når man sløjfer en olietank, skal kommunen orienteres herom. Ydermere skal kommunen have besked om, hvordan olietanken er blevet sløjfet.

Vi håber, at du blev klogere

Vi håber, at du fik besvaret de spørgsmål angående olietanke, som du havde. Hvis du gerne vil vide endnu mere om olietanke, sender vi gerne en folder med endnu flere informationer. Det eneste, du i så fald skal gøre, er at kontakte os på 70 10 99 99.

Hvis du mangler kvalitetsfyringsolie til din olietank, kan du bestille det her til en yderst fornuftig pris.