Oliefyrsservice

Du kan som kunde betale dit oliefyrsservice over din varmekonto, så kan du fordele dine udgifter til fyringsolie og service over hele året, så du betaler en fast lav pris pr. måned. Kontakt os og hør mere 7010 9999.

Uno-X udfører ikke selv service på oliefyr, men vi har et samarbejde med Søberg Energiservice.

Søberg Energiservice – er et af Danmarks største netværk af lokale serviceteknikere, som sætter en ære i at hjælpe med lige netop dit oliefyr og være dem, der kender anlægget bedst.

Hvis du har problemer med dit oliefyr eller skal din tank udskiftes, er de altid klar til at hjælpe dig med god service og rådgivning.

Olietank

Er din olietank blevet for gammel, betyder det, at du ikke er forsikringsdækket, og et oliespild eller en lækage i olietanken kan derfor få alvorlige og meget dyre konsekvenser.

Trænger din olietank til en udskiftning, giver Søberg Energiservice gerne et tilbud på dette, hvis du ringer på 70225532.

Læs mere her.

Sådan virker dit fyr

Et oliefyr består af tre forskellige dele: En oliebrænder, en oliekedel og en skorsten. Disse dele har hver deres funktioner.

I oliebrænderen forstøves olien, hvorefter den blandes med luften. Herefter antændes den og brændes. I oliekedlen fortsættes afbrændingen af den forstøvede olie. Varmen fra flammen og røggassen overføres til centralvarmevandet, der cirkulerer gennem kedlen og ud i husets radiatorer. Skorstenens funktion er at lede den varme røg bort.

Vælg fyringsolie til dit oliefyr med omhu

Det er vigtigt, at de tre elementer, som oliefyret består af, er tilpasset hinanden, hvis man vil opnå en så høj energieffektivitet som muligt. Det er ligeledes vigtigt, at elementerne fungerer upåklageligt. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at holde dit oliefyr ved lige. Du bør ligeledes vælge fyringsolie til oliefyret med omhu.

Vores fyringsolie er yderst skånsom mod alverdens oliefyr, hvorfor et oliefyrs levetid forlænges, såfremt du bruger vores fyringsolie. Hovedårsagen til, at vores fyringsolie forlænger et oliefyrs levetid, er, at vores fyringsolie er yderst raffineret og tilsat additiver, der nedsætter produktionen af sod. Dermed slides oliefyrets elementer ikke særligt meget i forhold til, hvis du bruger en fyringsolie, der producerer meget sod.

Hvis dit oliefyr går i stå

Her er 10 nyttige tjekpunkter, du kan afprøve, inden du tilkalder en tekniker.

  • 1. Er HFI-relæet slået fra?
  • 2. Er der gået en sikring?
  • 3. Skal startknappen aktiveres?
  • 4. Er der olie nok på tanken?
  • 5. Er kedeltemperaturen, som den skal være?
  • 6. Er der vand nok på anlægget?
  • 7. Er cirkulationspumpen tændt?
  • 8. Er der automatik på kedlen?
  • 9. Er rumtermostaten korrekt indstillet?
  • 10. Er varmeregulerings/shuntventilen korrekt indstillet?