Love og regler

Når man har oliefyr og olietank, er man omfattet af lovgivningen på en række områder.

For at holde dig opdateret på disse, henviser vi til den kommune, du bor i samt til nedenstående hjemmeside:

Energistyrelsen

Har din olietank en tankalarm?

En tankalarm er en installation, som sikrer, at din olietank ikke bliver overfyldt, så olien løber over og der sker et spild.

Tankalarmen fungerer som en slags fløjte, der hyler under påfyldningen. Når tanken er fyldt op, stopper hyletonen.

Det er ejerens ansvar, at der er installeret en tankalarm og at den virker

Tankalarmen har været lovpligtig siden 1. januar 2003 på alle olietanke, som er placeret over jorden.