Prisudvikling

Prisen på fyringsolie er ingenlunde konstant. Den er dynamisk og ændres over tid grundet en række forskellige faktorer. Faktorerne involverer både indenlandske og udenlandske forhold. En række af de mest betydningsfulde faktorer vedrører skiftende valutakurser, indenrigs- og udenrigspolitiske forhold, vejrmæssige forhold og den generelle konkurrence mellem fyringsolieleverandører.

I nedenstående graf kan du se udviklingen af listeprisen for fyringsolie inden for den/det seneste uge, måned, kvartal eller år. Denne graf kan give dig et solidt indblik i, hvornår dagsprisen på fyringsolie sædvanligvis er lavest.

Prisudviklingsgraf
Dagens listepris:
0 kr.
Din internetpris lige nu:
0 kr.
Gennemsnit: 0 kr.
Dagens listepris pr. 1000 liter

Hvorfor svinger dagsprisen på fyringsolie?

I råvarebranchen snakker man ofte om volatiliteten på råvarer, altså hvor store udsving prisen på den gældende råvare har, i forhold til andre råvarer. Oliepriserne, og herunder prisen på fyringsolie, har altid været underlagt høj volatilitet, som følge af de store udsving i udbud og efterspørgsel på verdensplan. Vi vil herunder nuancere, hvorfor skiftende valutakurser, indenrigs- og udenrigspolitiske forhold, vejrmæssige forhold og den generelle konkurrence mellem fyringsolieleverandører har betydning for prisen på fyringsolie. Vi håber på at det kan være med til at give dig en bedre forståelse for, hvorfor prisen på fyringsolie skifter, som den gør.

Skiftende valutakurser påvirker den generelle dagspris på fyringsolie

En ustabil pris på råolie giver ofte udsving på prisen. Efterspørgslen er også meget påvirket af de vejrmæssige forhold, da en høj temperatur mindsker forbruget af fyringsolie og omvendt.

Forbruget varierer selvfølgelig fra husstand til husstand. En normal husstand i Danmark bruger gennemsnitligt 1800-2000 liter fyringsolie om året.

Ændring i dagsprisen på råolie

Fyringsolie forhandles typisk i en anden valutakurs end den danske krone. Oftest forhandles varen i amerikanske dollars (USD), hvilket kan have betydning for fyringsolieprisen hos danske forhandlere. Hvis den danske krone står stærkt, vil danske forhandlere formentligt kunne sælge fyringsolien billigt. Hvis den danske krone derimod står svagt, vil prisen for fyringsolie formentligt være højere. Selvom valutakursen mellem USD og DKK oftest er rimelig stabil, kan der nogle gange forekomme drastiske ændringer som følge af blandt andet politiske forhold, inflation eller finansielle kriser, som i så fald kan have en væsentlig indflydelse på prisen på fyringsolie i Danmark.

Politiske forhold kan påvirke dagsprisen på fyringsolie

De aktuelle dagspriser på fyringsolie kan påvirkes af både indenrigs- og udenrigspolitiske forhold. Det hænder af og til, at politikerne pålægger afgifter på forskellige produkter, herunder også fyringsolie. Hvis der pålægges en eller flere afgift(er) på en vare, går det ud over forhandlernes forretning, hvorfor disse formentlig er nødt til at hæve prisen på varen for at sikre overskud. Ydermere kan forværrede betingelser for forhandlerne betyde, at nogle af dem ikke længere kan udbyde en konkurrencedygtig pris, hvilket i så fald vil betyde en højere pris, da udbuddet falder.

I forhold til de udenpolitiske forhold, betyder handelsrelationer mellem Danmark og olieproducerende lande, herunder OPEC-landene, også meget for prisen på fyringsolie. Hvis relationerne er gode og stabile kan det betyde billigere olie til danske forbrugere, men politisk uro i udlandet kan medføre stigende priser på fyringsolie. Dette strækker sig også til resten af EU’s relation til de olieproducerende lande, da meget af olien i første omgang handles i udlandet.

I dag findes der en række forskellige afgifter på fyringsolie, for eksempel en CO2-afgift og en NOx-afgift. Disse afgifter er pålagt med henblik på at sænke forbruget af fyringsolie og dermed skåne miljøet. Vi går også meget op i miljøet, hvorfor vores fyringsolie er så miljøvenlig som mulig. Dette ses blandt andet ved, at vores fyringsolie er ekstremt energieffektiv; den er ydermere tilsat additiver, der nedsætter produktionen af sod.

Prisen på fyringsolie påvirkes af vejrmæssige forhold

Prisen på fyringsolie kan også påvirkes af vejrmæssige forhold. Dette skyldes, at forbruget af fyringsolie sædvanligvis er højere i vintermånederne end i sommermånederne. Årsagen er ganske  enkelt, at der som regel er et større behov for at generere varme i hytten om vinteren end om sommeren. Derfor vil efterspørgslen på fyringsolie oftest være størst i vintermånederne, og dette kan influere på prisen, da denne påvirkes af udbud og efterspørgsel.

Hård konkurrence mellem fyringsolieforhandlere er lig med billig fyringsolie

Ligesom inden for alle mulige andre brancher bestemmes prisen for fyringsolie også af udbud og efterspørgsel. Hvis efterspørgslen er enorm, og udbuddet er tilsvarende lavt, vil prisen sandsynligvis også være ganske høj, men hvis udbuddet er væsentligt højere end efterspørgslen, vil der formentligt være skarp konkurrence mellem de forskellige fyringsolieforhandlere, hvilket sandsynligvis vil gavne forbrugerens mulighed for at få billig fyringsolie. Denne sammenhæng gør sig ikke kun gældende mellem fyringsolieforhandlere og forbrugere, men også mellem olieproducenterne og forhandlerne. Hvis der i Danmark, eller hele verden for den sags skyld, er stor efterspørgsel på olie, stiger prisen på de forskellige olieprodukter, herunder fyringsolie.

Yderligere faktorer, der kan have betydning for dagsprisen på fyringsolie

Vi har allerede nævnt en række forskellige faktorer, der kan have betydning for dagsprisen på fyringsolie, men der er faktisk endnu flere faktorer end disse. Vi vil kort berøre et par af disse yderligere faktorer overfladisk i dette afsnit.

Prisen på råolie kan influere prisen på fyringsolie. Ligeledes kan et forhold som driftsomkostninger have betydning for, hvor meget forbrugeren skal betale for fyringsolien. Nogle af de driftsomkostninger, der kan have betydning for prisen på fyringsolie, vedrører transport og lønninger til medarbejdere. Jo dyrere det er at transportere fyringsolien, desto højere vil prisen for forbrugeren sandsynligvis også være.

Derudover kan man også investere i olie på de finansielle markeder. Hvis store investeringsfonde spekulerer i den fremtidige pris på olie, kan dette i sig selv være med til at påvirke den reelle pris på olien, også på relativ kort sigt.

Vi bestræber os altid på at finde effektive løsninger i vores virksomhed. Denne konstante stræben efter effektivisering gør, at ingen af vores medarbejdere spilder tiden. Dette betyder med andre ord, at vi får en masse ud af vores ressourcer og ikke spilder nogen lønkroner på overflødige medarbejdere. Dette gør i sidste ende, at vi er i stand til at sælge vores fyringsolie yderst billigt.

Det kan være svært at forudsige dagsprisen på fyringsolie

Som du kan se, er der enormt mange forskellige faktorer, der kan have indflydelse på dagsprisen for fyringsolie. Derfor kan det også være svært at spå om, hvordan prisudviklingen bliver i fremtiden for fyringsolie. Dette kan også ses i prisudviklingskurven. I nogle perioder er fyringsolien billig, i nogle er den markant dyrere.

Hvad koster fyringsolie?

Den årlige pris på fyringsolie til en husstand er styret af to generelle faktorer. Disse faktorer er henholdsvis literprisen, der som tidligere nævnt også er baseret på flere faktorer, samt mængden der skal bruges. Som nævnt bruger den gennemsnitlige husstand i Danmark 1800-2000 liter om året, men nogle husstande bruger væsentligt mere eller mindre og der kan også her være faktorer der har indflydelse på forbruget, hvilket også betyder at den endelige pris ændrer sig. Vi gør altid vores bedste for at holde prisen på fyringsolie nede på trods af de mange faktorer der spiller ind. Dette gør vi blandt andet ved at højne miljøvenligheden og øge effektiviteten i de processer, der går fra at vi får fyringsolien, til den når frem til dig. Endeligt opdaterer vi vores pris på fyringsolie dagligt, så du kan få fyringsolie til en pris, der afspejler markedet så tæt som muligt.