Prisudvikling

Prisen på fyringsolie er ingenlunde konstant. Den er dynamisk og ændres over tid grundet en række forskellige faktorer. Faktorerne involverer både indenlandske og udenlandske forhold. En række af de mest betydningsfulde faktorer vedrører skiftende valutakurser, indenrigs- og udenrigspolitiske forhold, vejrmæssige forhold og den generelle konkurrence mellem fyringsolieleverandører.

I nedenstående graf kan du se udviklingen af listeprisen for fyringsolie inden for den/det seneste uge, måned, kvartal eller år. Denne graf kan give dig et solidt indblik i, hvornår dagsprisen på fyringsolie sædvanligvis er lavest.

Prisudviklingsgraf
Dagens listepris:
0 kr.
Din internetpris lige nu:
0 kr.
Gennemsnit: 0 kr.
Dagens listepris pr. 1000 liter

Hvorfor svinger dagsprisen på fyringsolie?

Vi vil herunder nuancere, hvorfor skiftende valutakurser, indenrigs- og udenrigspolitiske forhold, vejrmæssige forhold og den generelle konkurrence mellem fyringsolieleverandører har betydning for prisen på fyringsolie.

Skiftende valutakurser påvirker den generelle dagspris på fyringsolie

En ustabil pris på råolie giver ofte udsving på prisen. Efterspørgslen er også meget påvirket af de vejrmæssige forhold, da en høj temperatur mindsker forbruget af fyringsolie og omvendt.

Forbruget varierer selvfølgelig fra husstand til husstand. En normal husstand i Danmark bruger gennemsnitligt 1800-2000 liter fyringsolie om året.

Ændring i dagsprisen på råolie

Fyringsolie forhandles typisk i en anden valutakurs end den danske krone. Oftest forhandles varen i amerikanske dollars (USD), hvilket kan have betydning for fyringsolieprisen hos danske forhandlere. Hvis den danske krone står stærkt, vil danske forhandlere formentligt kunne sælge fyringsolien billigt. Hvis den danske krone derimod står svagt, vil prisen for fyringsolie formentligt være højere.

Politiske forhold kan påvirke dagsprisen på fyringsolie

De aktuelle dagspriser på fyringsolie kan påvirkes af både indenrigs- og udenrigspolitiske forhold. Det hænder af og til, at politikerne pålægger afgifter på forskellige produkter, herunder også fyringsolie. Hvis der pålægges en eller flere afgift(er) på en vare, går det ud over forhandlernes forretning, hvorfor disse formentlig er nødt til at hæve prisen på varen for at sikre overskud.

I dag findes der en række forskellige afgifter på fyringsolie, for eksempel en CO2-afgift og en NOx-afgift. Disse afgifter er pålagt med henblik på at sænke forbruget af fyringsolie og dermed skåne miljøet. Vi går også meget op i miljøet, hvorfor vores fyringsolie er så miljøvenlig som mulig. Dette ses blandt andet ved, at vores fyringsolie er ekstremt energieffektiv; den er ydermere tilsat additiver, der nedsætter produktionen af sod.

Prisen på fyringsolie påvirkes af vejrmæssige forhold

Prisen på fyringsolie kan også påvirkes af vejrmæssige forhold. Dette skyldes, at forbruget af fyringsolie sædvanligvis er højere i vintermånederne end i sommermånederne. Årsagen er ganske  enkelt, at der som regel er et større behov for at generere varme i hytten om vinteren end om sommeren. Derfor vil efterspørgslen på fyringsolie oftest være størst i vintermånederne, og dette kan influere på prisen, da denne påvirkes af udbud og efterspørgsel.

Hård konkurrence mellem fyringsolieforhandlere er lig med billig fyringsolie

Ligesom inden for alle mulige andre brancher bestemmes prisen for fyringsolie også af udbud og efterspørgsel. Hvis efterspørgslen er enorm, og udbuddet er tilsvarende lavt, vil prisen sandsynligvis også være ganske høj, men hvis udbuddet er væsentligt højere end efterspørgslen, vil der formentligt være skarp konkurrence mellem de forskellige fyringsolieforhandlere, hvilket sandsynligvis vil gavne forbrugerens mulighed for at få billig fyringsolie.

Yderligere faktorer, der kan have betydning for dagsprisen på fyringsolie

Vi har allerede nævnt en række forskellige faktorer, der kan have betydning for dagsprisen på fyringsolie, men der er faktisk endnu flere faktorer end disse. Vi vil kort berøre et par af disse yderligere faktorer overfladisk i dette afsnit.

Prisen på råolie kan influere prisen på fyringsolie. Ligeledes kan et forhold som driftsomkostninger have betydning for, hvor meget forbrugeren skal betale for fyringsolien. Nogle af de driftsomkostninger, der kan have betydning for prisen på fyringsolie, vedrører transport og lønninger til medarbejdere. Jo dyrere det er at transportere fyringsolien, desto højere vil prisen for forbrugeren sandsynligvis også være.

Vi bestræber os altid på at finde effektive løsninger i vores virksomhed. Denne konstante stræben efter effektivisering gør, at ingen af vores medarbejdere spilder tiden. Dette betyder med andre ord, at vi får en masse ud af vores ressourcer og ikke spilder nogen lønkroner på overflødige medarbejdere. Dette gør i sidste ende, at vi er i stand til at sælge vores fyringsolie yderst billigt.

Det kan være svært at forudsige dagsprisen på fyringsolie

Som du kan se, er der enormt mange forskellige faktorer, der kan have indflydelse på dagsprisen for fyringsolie. Derfor kan det også være svært at spå om, hvordan prisudviklingen bliver i fremtiden for fyringsolie.