Hvis dit oliefyr går i stå

Her er 10 nyttige tjekpunkter, du kan afprøve, inden du tilkalder en tekniker.

  • 1. Er HFI-relæet slået fra?
  • 2. Er der gået en sikring?
  • 3. Skal startknappen aktiveres?
  • 4. Er der olie nok på tanken?
  • 5. Er kedeltemperaturen, som den skal være?
  • 6. Er der vand nok på anlægget?
  • 7. Er cirkulationspumpen tændt?
  • 8. Er der automatik på kedlen?
  • 9. Er rumtermostaten korrekt indstillet?
  • 10. Er varmeregulerings/shuntventilen korrekt indstillet?