Sådan virker dit fyr

Et oliefyr består af tre forskellige dele: En oliebrænder, en oliekedel og en skorsten. Disse dele har hver deres funktioner.

I oliebrænderen forstøves olien, hvorefter den blandes med luften. Herefter antændes den og brændes. I oliekedlen fortsættes afbrændingen af den forstøvede olie. Varmen fra flammen og røggassen overføres til centralvarmevandet, der cirkulerer gennem kedlen og ud i husets radiatorer. Skorstenens funktion er at lede den varme røg bort.

Vælg fyringsolie til dit oliefyr med omhu

Det er vigtigt, at de tre elementer, som oliefyret består af, er tilpasset hinanden, hvis man vil opnå en så høj energieffektivitet som muligt. Det er ligeledes vigtigt, at elementerne fungerer upåklageligt. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at holde dit oliefyr ved lige. Du bør ligeledes vælge fyringsolie til oliefyret med omhu.

Vores fyringsolie er yderst skånsom mod alverdens oliefyr, hvorfor et oliefyrs levetid forlænges, såfremt du bruger vores fyringsolie. Hovedårsagen til, at vores fyringsolie forlænger et oliefyrs levetid, er, at vores fyringsolie er yderst raffineret og tilsat additiver, der nedsætter produktionen af sod. Dermed slides oliefyrets elementer ikke særligt meget i forhold til, hvis du bruger en fyringsolie, der producerer meget sod.