Hvis dit oliefyr går i stå

Her er 10 nyttige tjekpunkter, du kan afprøve, inden du tilkalder en tekniker.

1. Er HFI-relæet slået fra?

Ja: Der er måske en defekt i en af husets elektriske installationer. Fyret går først i gang, når HFI-relæet igen er koblet til – eventuelt skal der trykkes på fyrets startknap.

Nej: Videre til punkt 2.

2. Er der gået en sikring?

Ja: Skift sikringen, tryk på fyrets startknap og vent højst 5 minutter. Gå videre til punkt 3, hvis fyret ikke går i gang

Nej: Videre til punkt 3.

3. Skal startknappen aktiveres?

Alle oliefyr har en startknap, der er placeret på brænderen. Tryk på knappen og vent højst 5 minutter. Gå videre til punkt 4, hvis fyret ikke går i gang.

4. Er der olie nok på tanken?

Hvis tanken står frit – i kælder, garage eller udenfor – er der en måler på tanken. Den skal vise mere end 8 cm eller 80 liter, ellers stopper fyret. Hvis tanken er gravet ned, kan du tjekke oliebeholdningen ved at stikke en pejlestok eller en pind ned på bunden af tanken. Der skal være mindst 30 cm olie, ellers stopper fyret.
Hvis der ikke er olie nok på tanken, kan du bestille på 7010 9999 døgnet rundt.

5. Er kedeltemperaturen, som den skal være?

Hvis termometret/manometret på kedlen viser mindst 10 grader under den forudindstillede temperatur, hvilket typisk er 60 grader, så aktivér overkogssikringen. Sætter fyret ikke i gang indenfor 5 minutter, så kontakt en tekniker.

6. Er der vand nok på anlægget?

Stands cirkulationspumpen og luk udluftningsventilerne på radiatorerne op en ad gangen. Hvis der ikke kommer vand ud, er der ikke vand nok på anlægget. Fyld derfor mere vand på. Ellers videre til punkt 7.

7. Er cirkulationspumpen tændt?

For at varmen kan komme frem til radiatorerne, skal cirkulationspumpen være tændt.
Kontakten sidder ikke på selve pumpen, men er placeret i nærheden.
Tænd på kontakten og ellers videre til punkt 8.

8. Er der automatik på kedlen?

Hvis ja, så prøv at skifte over til “Manuel”. Ellers videre til punkt 9.

9. Er rumtermostaten korrekt indstillet?

Hvis nej, så prøv at skrue op for termostaten. Ellers videre til punkt 10.

10. Er varmeregulerings/shuntventilen korrekt indstillet?

Hvis temperaturen udenfor er begyndt at falde, skal der som regel skrues op for ventilen.

Lad os tale sammen

Ring til os - åbent hele døgnet

70 10 99 99