Sådan virker dit fyr

Oliefyret består af oliebrænder, oliekedel og skorsten.

I oliefyret forstøves olien, blandes med luft og antændes.

I oliekedlen brænder den forstøvede olie. Varmen fra flamme og røggas overføres til centralvarmevandet, der cirkulerer gennem kedlen og ud i husets radiatorer.

Via skorstenen ledes den varme røg bort.

For at opnå den højeste energieffektivitet skal de tre ting være tilpasset hinanden.
Derfor er det en god idé at udskifte oliebrænder og oliekedel samtidig.
Oliekedlen har dog størst betydning for energieffektiviteten.

Lad os tale sammen

Ring til os - åbent hele døgnet

70 10 99 99

Dagens internetpris

700 l fyringsolie inkl. levering.

Kun kr.
6.401,68
BESTIL FYRINGSOLIE